Photo and video | Сімейний зоопарк Лемур
lemur_zoo_logo
time_icon

Waiting for you
from 10:00a.m.
to 10:00p.m.

location_icon

SC «ARKADIA»
metro «Osokorky» Dniprovska naberezhna,33

lemur_zoo_logo
instagram_icon facebook_icon youtube_icon

  time_icon from 10:00 to 22:00

telephone_icon (044)499-99-44  

 location_icon SC«ARKADIA» metro «Osokorky»

Photo and video